Home Элсэлт

Элсэлт

Сургалтын төлөвлөгөө

И-мэйл Хэвлэх PDF

Бэлтгэл магистрын сургалтын төлөвлөгөө. татах: doc, pdf

Бэлтгэл магистрын сургалтын төлөвлөгөө. татах: doc, pdf

Эчнээ магистрын сургалтын төлөвлөгөө. татах: doc, pdf

Жич: МУИС-ийн магистрантын сургалтын журмыг бүрэн эхээр нь энд дарж үзэж болно.

Сүүлд шинэчлэгдсэн ( 2009 оны 5-р сарын 13, Лхагва гариг, 06:14 )
 

Сургалтын төлөвлөгөө

И-мэйл Хэвлэх PDF

Доктор (Ph.D) - ын сургалтын төлөвлөгөө. татах: doc, pdf

Жич: МУИС-ийн докторантын сургалтын журмыг бүрэн эхээр нь энд дарж үзэж болно.

Сүүлд шинэчлэгдсэн ( 2009 оны 5-р сарын 13, Лхагва гариг, 06:13 )
 

Улирлын шалгалтын дүрэм

И-мэйл Хэвлэх PDF

МУИС-д улирлын шүүлэг, шалгалт авахдаа Захирлын 2001/783 тоот тушаалаар баталж, 2003/639, 2005/117 тоот тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан улирлын шалгалтын дүрмийг баримтална.

Сургалтын төлөвлөгөөн дэх хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу оюутны эзэмшсэн мэдлэг, түүний чанарын түвшинг үнэлж дүгнэх гол хэлбэр нь шалгалт ба харин оюутанд кредит өгөхгүй хичээлээр эзэмшсэн мэдлэгийг шүүлгээр дүгнэж болно. Ижил мэргэжлээр суралцаж байгаа өдөр, орой, эчнээ ангийн оюутны мэдлэгийг сургалтын нэгэн ижил хөтөлбөр, агуулгаар шалгаж дүгнэнэ.

Сүүлд шинэчлэгдсэн ( 2009 оны 5-р сарын 14, Пүрэв гариг, 12:22 ) Дэлгэрэнгүй...
 

Магистрантын сургалт

И-мэйл Хэвлэх PDF

Тус сургууль 1.5-2,5 жилийн (30-36 кредиттэй) хугацаатайгаар олон улсын харилцаа, олон улсын эдийн засаг, олон улсын эрх зүйн чиглэлээр магистрын сургалт явуулж байна.

Дипломын дараахи сургалтыг 2000-2001 оны хичээлийн жилээс эхлэн явуулж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 60 гаруй оюутан магистрантурт суралцаж байна. Магистрын дипломын сэдэв нь олон улсын харилцааны онол, практикийн асуудлууд, Монгол улсын гадаад харилцаа, түншлэлийн асуудал, олон улсын эрх зүйн тулгамдсан асуудлууд, аюулгүй байдал, Монгол улсын гадаад харилцааны түүх, дэлхийн болон Монголын эдийн засгийн харилцааны асуудлууд, дипломат ёс, гадаад харилцааны бичиг баримт боловсруулах асуудал, хил, гаалийн менежмент зэрэг судалгааны өргөн хүрээг хамарч байна.

 

Докторантурын сургалт

И-мэйл Хэвлэх PDF

МУИС-ийн докторын сургалт явуулах журмын дагуу өдөр, эчнээ хэлбэрээр 3-4.5 жилийн хугацаатай, экстернат хэлбэрээр 1-2.5 жилийн хугацаатай сургалт явуулж байна.Тус сургуулийн дэргэд олон улсын харилцааны чиглэлээр Ph.D зэрэг хамгаалуулах Эрдмийн зөвлөл ажилладаг.

Магистр, докторын сургалтыг 2000-2001 оны хичээлийн жилээс эхлэн явуулж байгаа бөгөөд олон улсын харилцааны түүх, онол, практикийн асуудлууд, олон улсын эрх зүй, эдийн засгийн харилцаа, Монгол улсын гадаад харилцаа, аюулгүй байдал зэрэг судалгааны өргөн хүрээнд нарийвчилсан тодорхой сэдвээр магистр, докторын зэрэг хамгаалуулдаг.

Сүүлд шинэчлэгдсэн ( 2009 оны 5-р сарын 20, Лхагва гариг, 07:10 )
 

Сүүлд нэмсэн мэдээ

Манай хамт олон