Home Тэнхим Сургууль Сургалтын албаны арга зүйч, доктор (Ph.D) С.Оюунсүрэн

Сургалтын албаны арга зүйч, доктор (Ph.D) С.Оюунсүрэн

И-мэйл Хэвлэх PDF

Сургалтын албаны арга зүйч, доктор (Ph.D) С.Оюунсүрэн


 

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа

I. Нэг сэдэвт бүтээл

1. Монгол ба Ойрхи Дорнодын улсуудын харилцаа: эрт, эдүгээ

Улаанбаатар, 2009

2. Араб хэлний зүй

Улаанбаатар 2011

II. Орчуулсан ном

1. Салих Закиров. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом,

XIII- XIV вв., Академия Наук СССР, Институт народов Азии, Москва, 1966.

(Монгол орчуулга, С.Оюунсүрэн, УБ., 2004);

2. Reuven Amitai-Preiss. Mongols and Mamluks, The Mamluk-Ilkhanid war ,

1260-1281. U.K., Cambridge University Press, 1995.

(Монгол орчуулга. С. Оюунсүрэн. УБ., 2006)

III. Хэвлүүлсэн өгүүлэл

1. “Relations between Mongolia and Middle East Countries: Past, Present”.

Proceedings of XIV International Conference of Korean Association of the

Middle East Studies, Seoul, Korea. 2005, October

2. “The History of Islam in Mongolia and Some Current Issues”

Олон улсын харилцаа сэтгүүл, Улаанбаатар, 2006

3. “Ойрхи Дорнодын талаар явуулсан Монголын гадаад бодлого, XIII- XIV”

Олон улсын харилцаа сэтгүүл, Улаанбаатар, 2006

4. “The World-wide Scramble for Energy Resources and Mongolia” at “Searching

for a new Partnership with the Middle East ”.

Proceedings of 15th International Conference of the Korean Association of

Middle East Studies and the 4th Forum for Korea-Middle East Cooperation,

Seoul, Korea. Dec., 2006.

5. “Northeast Asian Energy Issues and International relations ”.

Proceedings of 29th International Conference of the Korean-Mongolian Economic

& Business Institute, Seoul, Korea, 2007

6. Participation of Mongols and Muslims in Development of Diplomatic and

Cultural Relations in the Middle Ages

Олон улсын харилцаа сэтгүүл, Улаанбаатар, 2008

7. "Араб улсуудын аюулгүй байдлын асуудлууд",

"Орчин үеийн олон улсын харилцааны шинэ чиг хандлага ба Монгол улс" сэдэвт ЭШХ-ын эмхтгэл, Улаанбаатар 2011


IV. Олон улсын хуралд т авьсан илтгэл

1. “Relations between Mongolia and Middle East Countries: Past, Present” at XIV International Conference of Korean Association of the Middle East Studies, Seoul, Korea. 2005, October

2. “The History of Islam in Mongolia and Some Current Issues” at International Conference of Asian Federation’s Conference of the Middle East Studies, Tokyo, Japan. May, 2006

3. “Ойрхи Дорнодын талаар явуулсан Монголын гадаад бодлого, XIII- XIV”. Их Монгол улс байгуулагдсаны 800 жилд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 6-р сар, 2006.

4. “The World-wide Scramble for Energy Resources and Mongolia” at “Searching for a new Partnership with the Middle East ”the 15th International Conference of the Korean Association of Middle East Studies and the 4th Forum for Korea-Middle East Cooperation, Seoul, Korea. Dec., 2006.

5. A “Northeast Asian Energy Issues and International relations ” at the 29th International Conference of the Korean-Mongolian Economic& Business Institute, Ulaanbaatar, July, 2007

6. A paper on “Participation of Mongols and Muslims in Development of Diplomatic and Cultural Relations in the Middle Ages”” at 7th International Conference of Asian Federation’s Conference of the Middle East Studies, Ulaanbaatar, Mongolia. September, 2008

7. A paper on “Political Relations between Mongolia and Middle East Countries” at 8th International Conference of Asian Federation’s Conference of the Middle East Studies, Beijing, China. September, 2010

8."Араб улсуудын аюулгүй байдлын асуудлууд",

"Орчин үеийн олон улсын харилцааны шинэ чиг хандлага ба Монгол улс" сэдэвт ЭШХ-ын хурал, Улаанбаатар 2011

 

V. Зохион байгуулсан олон улсын хурал

1. 7th International Conference of Asian Federation’s Conference of the Middle East Studies, Ulaanbaatar, Mongolia. September, 2008


Сүүлд шинэчлэгдсэн ( 2011 оны 11-р сарын 25, Баасан гариг, 03:11 )  

Сүүлд нэмсэн мэдээ

Манай хамт олон